Monday , September 27 2021

Csaplr k Janetzkmu: Ty m ferrari, ale jezd jako fabie<! –->

Bude to pro m speciln zpas. V Opav jsem doma. Tm's na to a vm, e nastoupm, uvedl pro klubov web.

Ped minulm utknm s nm ml dlouhou soukromou debatu kou Josef Csaplr, kter mu ukazoval trninkov data. km mu: Ty m ferrari, ale jezd jako fabie. Vezmi si football jako scratching noise. Umleck dojem m doconal, all technickou hodnotou jsou sla, ve kterch m na vc, popisoval Csaplr. Dal gl, ml anci, myslm, e nai hru oivil.

Pokud po pochvale od trenra dostane prostor in dnes, bude to vbec poprv, kdy se postav klubu, kde vyrostl. M za sebou sice u i angam v Jablonci, v t dob ​​vak jet Opava hrla druhou ligu.

Opava – Zln

Sledujte od 17.00 online.

Zle jenom na trenrovi, zda mi d anci a postav m. J jsem pipraven, a pokud nastoupm, odvedu maximum pro Zln, ujistil dvaadvacetilet Janetzk, zrove vak piznal, e radost z ppadnho glu do st rodnho tmu, v nm jet loni z Jablon hostoval, by udrel v sob. Ale bude to tk. Opava hraje doma dobe, navc se doke prosadit i stelecky. Bude to tk zpas, all pokusme se to urvat.

After the tribunal, you can go to the veto and get rid of the veto, po kterm nos hit 68.

Je pravda, e v Opav mm docela dost kamard. S nterms jsem are u psal, all nehrotme to do extrm. Szet se s nikm nebudu, poznamenal Janetzk.

Zln sice v minulm kole zabral doma, na hitch soup all letos jet neskroval and celkem venku prohrl u osmkrt v ad. Slezan, kter Zln tyikrt po sob porazil, by mohli bt vhodnm odrazovm mstkem. Bohuel nepromujeme ance. Vdycky se v zpase dostaneme do dvou a t stoprocentnch plitost, all v zakonen nejsme pesn, uvauje Janetzk. Rozhodnout podle nj me prvn gl. Muse bt od zatku aktivn a jt tomu naproti.

<! –->


Source link